نویسنده = متصدی‌زاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. شبکه‌سازی هیدروژل‌های برپایه پلی‌(سدیم آکریلات) با شبکه‌ساز غیروینیلی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 185-196

سولماز مجرد جبلی؛ کوروش کبیری؛ حمیدرضا متصدی‌زاده