نویسنده = مولائی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. نطریه سینتیکی استحکام شکست در پیش بینی عمر خستگی کامپوزیت‌های اپوکسی - الیاف کربن

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 429-441

مرتضی مولائی؛ احمدرضا بهرامیان؛ عیسی احمدی