نویسنده = رضایی، نیما
تعداد مقالات: 1
1. ساخت، شناسایی و بررسی سازوکارهای گرفتگی غشاهای PVDF محتوی نانوذرات تیتانیم دی اکسید

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 543-558

یونس جعفرزاده؛ مهدی میرزا بابایی؛ محمد جواد شهبازی؛ برهان غفرانی؛ عرفان اسمعیلی؛ نیما رضایی؛ میثم مرادی