نویسنده = ژاله منصوری، مهندس
تعداد مقالات: 1
1. انتقال گرما در ولکانه شدن لاستیک

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

علی اصغر کتباب؛ مهندس ژاله منصوری