نویسنده = لطفعلی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی