نویسنده = صباغی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. وجود معایب در کامپوزیتها

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1369

حمید صباغی


2. کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1368

حمید صباغی