نویسنده = احمدی، مژگان
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر فیلمهای رادیولوژی (2)

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

محمود محراب زاده؛ مژگان احمدی


2. مروری بر فیلمهای رادیولوژی بخش اول: پایه فیلمهای رادیولوژی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمود محراب زاده؛ مژگان احمدی