نویسنده = جلایر، پرتو
تعداد مقالات: 2
1. گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1370

علی احمدی؛ پرتو جلایر؛ پروانه مهابادی


2. مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

فرامرز افشارطارمی؛ پرتو جلایر