نویسنده = فرخی، صمد
تعداد مقالات: 2
1. پراکندگی نور

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1369

صمد فرخی


2. پراکندگی نور ( 1)

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1369

صمد فرخی