نویسنده = پورعباس، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1370

بهزاد پورعباس؛ علی اکبر انتظامی