نویسنده = پورعباس خیرالدین، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی