نویسنده = الاحمدی، محمدجامی
تعداد مقالات: 1
1. خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

ریاض خراط؛ محمدجامی الاحمدی؛ شاپور وثوقی