نویسنده = فراحی شاندیز، مینا
تعداد مقالات: 2
1. فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


2. فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز