نویسنده = منتصر کوهساری، شیده
تعداد مقالات: 1
1. زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1373

شیده منتصر کوهساری