نویسنده = زعفرانی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1373

علیرضا صلابت؛ محمدتقی زعفرانی؛ مصطفی کبیری بدر