نویسنده = اشرف قاسمپور، سید
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1373

سید اشرف قاسمپور؛ جلیل مرشدیان