نویسنده = دایر، پیتر
تعداد مقالات: 1
1. مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

محمدعترتی خسروشاهی؛ پیتر دایر