نویسنده = کاظمی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

داریوش حاجی حیدری؛ احمد منشی؛ احمد کاظمی