نویسنده = سید محقق، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

سیدمحمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی