نویسنده = عترتی خسروشاهی، محمد
تعداد مقالات: 3
2. اثر پارامترهای فرایند ساخت روی اندازه ریزگوی های ژلاتین- نانوهیدروکسی آپاتیت

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 285-294

شاداب باقری خولنجانی؛ حمید میرزاده*؛ محمد عترتی خسروشاهی