نویسنده = شکری آذر، مصلحت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376

همایون حسین خانلی؛ داوود امیری؛ مصلحت شکری آذر