نویسنده = سمسارزاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1376

محمد سمسارزاده؛ محمودرضا محمودی نزاد نوبخت؛ حمیرا شریعت پناهی