نویسنده = میرزاسیدی، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

علی حق طلب؛ سیدحسین میرزاسیدی