نویسنده = زادهوش، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

علی زادهوش؛ ارجمند رجبی دهکی؛ سعید اسدی شهیدی


2. تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

علی زادهوش؛ غلامحسن مقصودی