نویسنده = مقصودی، غلامحسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

علی زادهوش؛ غلامحسن مقصودی