نویسنده = سیفی، رحمن
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1377

رحمن سیفی؛ مهدی حجتی