نویسنده = دادستان، ماهرخ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

ماهرخ دادستان؛ حمید میرزاده؛ ناصر شریفی سنجانی