نویسنده = صالحی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ محمود محراب زاده؛ محمد صالحی