نویسنده = صالحی، حامد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی