نویسنده = اسلامی، یدالله
تعداد مقالات: 1
1. ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

محمدرضا جعفری؛ حمید میرزاده؛ یدالله اسلامی؛ حیدر امینی