نویسنده = رضایی بهبهانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

بهمن واشقانی فراهانی؛ فرزانه حسین پور رجبی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ غلامرضا رضایی بهبهانی