نویسنده = بهرامیان، احمدرضا
تعداد مقالات: 7
2. کارایی حفاظت گرمایی ایروژل‌های کربنی پرشده با ماده تغییر فاز منیزیم کلرید هگزاهیدرات

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 535-525

علی کاظمی؛ ایمان ناصری؛ احمدرضا بهرامیان


3. پلیمرشدن فنول فرمالدهید در محیط اشباع از بخار حلال و مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی ایروژل‌های نووالاک

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 435-427

ایمان ناصری؛ علی کاظمی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهدی رزاقی کاشانی


4. اثر نانوخاک‌رس بر خواص مکانیکی و رفتار فداشوندگی عایق گرمایی بر پایه لاستیک نیتریل

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 449-458

فاطمه عربگل؛ مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان


5. بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 193-202

لیلاسادات احمدی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


6. مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 313-318

احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


7. فنر تخت کامپوزیتی پلیمری

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

مهرداد کوکبی؛ احمدرضا بهرامیان