نویسنده = عسکری، فهیمه
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 3-31

مهدی باریکانی؛ فهیمه عسکری؛ مجید باریکانی؛ محمد برمر