نویسنده = محمد حسینی ورکیانی، سید
تعداد مقالات: 1
1. رفتار مکانیکی پارچه بی بافت سوزن زنی شده از لایه الیاف آکریلیک منقطع و موازی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

سید محمد حسینی ورکیانی؛ محمدحقیقت کیش