نویسنده = سالاری، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

داریوش سالاری؛ علی مخبر یوسف آباد؛ علی اکبر انتظامی