نویسنده = دانایی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی