نویسنده = مرتضی مظفری، سید
تعداد مقالات: 1
1. اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

سید مرتضی مظفری؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان