نویسنده = مصلایی، حید
تعداد مقالات: 1
1. تهیه پلی ارگانوسیلوکسانهای نامحلول و کاربرد آنها برای استخراج فلزات سنگین

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

وحید محمدی؛ حید مصلایی؛ شهریار غمامی