نویسنده = سهراب پور، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

فرانک نعمیمیان؛ فرح خویلو؛ نسرین شیخ؛ اعظم اخوان؛ سرور حسن پور؛ مصطفی سهراب پور