نویسنده = محمد صادق نوربخش، سید
تعداد مقالات: 1
1. اثر طول موج و شدت تابش لیزر آرگون روی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین دندانی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

سید محمد عترتی خسروشاهی؛ سید محمد صادق نوربخش