نویسنده = محمدمهدی مرتضوی، سید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

مازیاز صدیقی مقدم؛ وحید حدادی اصل؛ سید محمدمهدی مرتضوی