نویسنده = شمسی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین برخی خواص مکانیکی و بررسی سینتیکی تخریب گرمایی زیست پلاستیک های تهیه شده از سلولوز کاه و آرد گندم

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 65-74

حسام عمرانی فرد؛ احمد غضنفری مقدم؛ محسن شمسی؛ سید احمد عطایی