نویسنده = سلطانی دهقان، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت رزین فنولی- مونت موریلونیت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 83-90

مرتضی سلطانی دهقان؛ ناصر شریفی سنجانی