نویسنده = عباس زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. خواص مکانیکی و رفتار گرمایی آمیخته ‌های (پلی‌کاپرولاکتون- پلی‌تتراهیدروفوران) ابرمولکولی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 151-163

علی عباس زاده؛ پروین شکرالهی؛ فرهید فرهمند قوی؛ اسماعیل قاسمی