نویسنده = احمدی، لیلاسادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 193-202

لیلاسادات احمدی؛ احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی