نویسنده = جوادی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی فرایند قالب گیری تزریقی شامل مراحل پرشدن قالب و پخت آمیزه

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 317-327

محمدرضا عرفانیان؛ سید محمد جوادی؛ محمد مقیمان