نویسنده = ظفرمهرابیان، رامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای سواری

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 329-337

میرحمیدرضا قریشی؛ سعید تقوایی؛ رامین ظفرمهرابیان