نویسنده = بحری لاله، نعیمه
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از الکترون‌دهنده‌ها برای افزایش فضاویژگی در پلیمرشدن پروپیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 105-125

فرشید نوری آهنگرانی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی


2. اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 266-257

نجمه هادیان؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ شکوفه حکیم؛ نعیمه بحری لاله