نویسنده = فاطمی، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
2. اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 3-8

جواد ترکمن؛ سید مهدی فاطمی