نویسنده = بصیری، مونا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 133-140

فرشید ضیایی؛ مونا بصیری؛ مهدی نکومنش؛ اردشیر خزایی